ORA w Szczecinie apeluje o zwalczanie mowy nienawiści

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie apeluje do władz państwowych w tym przede wszystkim do Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o stałe i konsekwentne egzekwowanie prawa, w tym o ściganie i zwalczanie wszelkich przejawów mowy nienawiści w życiu publicznym. Uchwałę w tej sprawie przyjęto 28 stycznia 2019 r.

Uchwała zawiera również hołd złożony prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi, który został zamordowany 13 stycznia br.

ORA w Szczecinie wskazuje, że istnieje też pilna konieczność wyeliminowania anonimowości wpisów internetowych i wymuszenie przez organy państwowe takiej praktyki wszelkich portali internetowych, aby istniała konieczność usuwania tych, które naruszają dobre obyczaje.


Apel niniejszy skierowany jest także do organów dyscyplinarnych i komisji etyki instytucji życia publicznego.

(czytaj uchwałę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry