ORA w Szczecinie nt. wydarzeń sejmowych z 11 sierpnia - stanowisko

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, głosując w trybie obiegowym w dniach 12-13 sierpnia 2021 r., przyjęła stanowisko dotyczące wydarzeń sejmowych, które miały miejsce w dniu 11 sierpnia 2021 r.

Poniżej zamieszczamy pełną jego treść.


Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie w przedmiocie wydarzeń, jakie miały miejsce w dniu 11 sierpnia 2021 r. w Sejmie RP


11 sierpnia 2021 r. zapisze się czarnymi zgłoskami w historii polskiego parlamentaryzmu. Nie dość, że obecna większość rządowa doprowadziła do przegłosowania w Sejmie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, której celem jest ograniczenie gwarantowanych konstytucyjnie wolności mediów i wolności słowa, to dodatkowo uczyniono to w drodze naruszenia obowiązującego tę izbę parlamentu regulaminu. Niezgodne z nim przeprowadzenie reasumpcji głosowania w sprawie odroczenia posiedzenia Sejmu jest jednocześnie kolejnym przejawem postępującej w naszym kraju od końca 2015 r. erozji demokratycznego państwa prawa, w szczególności zasady praworządności.

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie wyraża sprzeciw wobec takich działań. Obowiązek poszanowania prawa oraz wolność słowa, tak istotne dla obywatelskiego społeczeństwa, to jednocześnie filary zawodu adwokata.

Szczeciński samorząd adwokacki ma obowiązek dawania świadectwa przywiązania do zapisanych w Konstytucji RP praw i wolności obywatelskich, a także wspierania i niesienia pomocy prawnej wszystkim bez wyjątku osobom, które podejmują starania w celu utrzymania w naszym kraju standardów demokratycznych – co niezmiennie czyni i czynić będzie.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry