ORA w Szczecinie o orzeczeniu TK w sprawie RPO

- Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie wyraża szacunek dla dotychczasowych działań Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Adama Bodnara oraz pracowników jego Biura. – napisała Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie w uchwale podjętej 20 kwietnia 2021.

Adwokaci piszą, że do czasu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt K 20/20 gwarancje realizacji art. 80 Konstytucji RP dotyczącego zapewnia każdemu obywatelowi prawo wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej, były zapewnione. Prof. Adam Bodnar sumiennie i odpowiedzialnie wypełniał obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich, nieustająco podejmując działania nakierowane na ochronę praw i wolności obywatelskich. - Tym bardziej jest to godne podkreślenia, że jego kadencja przypadła na wyjątkowy okres w historii III Rzeczpospolitej - postępującego demontażu instytucji państwa prawa, którego jednym z przejawów jest niestety wspomniane orzeczenie. – czytamy w uchwale.

Czytaj uchwałę

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry