ORA w Szczecinie o realnym prawie do obrony

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie podjęła uchwałę, w której poparła stanowisko ORA w Warszawie dotyczące pełnej realizacji prawa do obrony osób zatrzymanych.

Szczecińska rada przyłącza się do postulatu wskazującego na konieczność wprowadzenia regulacji gwarantujących realne prawo do obrony dla osób zatrzymanych. Rada z przykrością zauważa, że mimo upływu ponad roku od dnia wejścia w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie zapewnienia pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych, oskarżonych i osób objętych europejskim nakazem aresztowania, stan prawny w Polsce nie uległ żadnym zmianom.

czytaj uchwałę

czytaj też: Stanowisko ORA w Warszawie dot. pełnej realizacji prawa do obrony osób zatrzymanych

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski