ORA w Szczecinie ws gwarancji prawa dostępu do obrońcy

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie 26 czerwca podjęła uchwałę, w której podkreśla konieczność podjęcia inicjatyw ustawodawczych dla zagwarantowania prawa dostępu do obrońcy w postępowaniu karnym. 

Uchwała ta wspiera inicjatywę Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby adwokackiej w Kielcach, wyrażoną uchwałą z dnia 2 czerwca 2017 r.  (czytaj uchwałę Zgromadzenia izby kieleckiej)

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie w swojej uchwale podkreśla, że "widzi konieczność podjęcia inicjatyw ustawodawczych w przedmiocie :

- realizacji prawa dostępu do obrońcy w postępowaniu karnym poprzez obligatoryjne wyznaczanie obrońcy na wniosek podejrzanego lub oskarżonego, który nie ma obrońcy z  wyboru,

- konieczność zapewnienia  osobie zatrzymanej pomocy obrońcy z wyboru lub z urzędu na jego wniosek - niezwłocznie po zatrzymaniu tej osoby,

- ponownego wprowadzenia do kodeksu karnego instytucji umorzenia kompensacyjnego,

W całej rozciągłości Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie popiera inicjatywę Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej  z dnia 2 czerwca 2017r. i niniejszą  uchwałę adresuje do Naczelnej Rady Adwokackiej, aby jak najpilniej podjąć prace legislacyjne, celem zajęcia się powyższymi problemami.„

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

(czytaj uchwałę)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/