ORA w Szczecinie wspiera działania Rzecznika Praw Obywatelskich

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie przyjęła dwie uchwały - przypominającą o prawie zatrzymanego do obrońcy oraz popierającą Rzecznika Praw Obywatelskich, który upomina się o przestrzeganie tego prawa. Dziekan izby szczecińskiej, adw. Wlodzimierz Łyczywek, opublikował również felieton, odnoszący się do sposobu zatrzymania mężczyzny podejrzanego o zamordowanie 10-letniej dziewczynki.

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie na posiedzeniu 24 czerwca 2019r. na kanwie jednego przypadku zabójstwa małoletniej Kristiny i zatrzymania podejrzanego o to zabójstwo podjęła dwie różne uchwały:

Uchwała nr 75/2019 dotyczy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE  z dnia  z dnia 26.10.2016r., - która  już w obrocie prawnym od 29.05.2019r. obowiązuje w Polsce, iż każda osoba zatrzymana powinna mieć natychmiast prawo do korzystania z pomocy obrońcy

(czytaj uchwałę nr 75)

Uchwała nr 76/2019 dotyczy stanowiska ORA w Szczecinie co do praw obywatelskich (również dotyczących osób podejrzewanych o popełnienie przestępstwa) i roli w zagwarantowaniu tych praw, a także upominania się o te prawa przez Rzecznika Praw Obywatelskich RP.

(czytaj uchwałę nr 76)


Adw. Włodzimierz Łyczywek, dziekan izby szczecińskiej, opublikował także na łamach szczecińskiej edycji Gazety Wyborczej artykuł nt. sposobu zatrzymania podejrzanego o morderstwo 10-latki pt. „Jeden kadr ze wszystkich mediów”. Tekst ukazał się 22 czerwca.

(czytaj artykuł)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski