ORA w Szczecinie z dezaprobatą o kampanii oszczerstw

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie z dezaprobatą ocenia ujawnione działania funkcjonariuszy publicznych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz osób, sprawujących urząd sędziego, którzy mieli się zaangażować w kampanię oszczerstw kierowanych wobec sędziów, sprzeciwiających się niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

ORA ocenia, że takie zachowania podważają podstawy państwa demokratycznego i oczekuje dogłębnego wyjaśnienia okoliczności udziału funkcjonariuszy publicznych MS, sędziów, członków KRS i pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich zaangażowanych w te działania osób.

czytaj uchwałę

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry