ORA w Szczecinie zajęła stanowisko ws. wolnych mediów

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie ukonstytuowała się 15 lutego 2021 r. i na swoim pierwszym posiedzeniu zajęła stanowisko w sprawie wolnych mediów.

Stanowisko ORA w Szczecinie:

"Próba obłożenia mediów tzw. podatkiem od reklam stanowi kolejny przykład dążenia do stopniowego ograniczania przez rządzących praw i wolności obywatelskich – w tym przypadku przede wszystkim wolności słowa, wolności mediów i prawa do rzetelnej informacji.

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie wyraża wsparcie dla niezależnych mediów i wszystkich dziennikarzy, którzy codziennie i z przekonaniem realizują swój zawodowy obowiązek, jakim jest obiektywne przedstawianie otaczającej nas rzeczywistości."

 

Skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie:

Piotr Dobrołowicz - dziekan

Marta Adamek - Donhöffner - wicedziekan

Piotr Mazuro - wicedziekan i kierownik Referatu skarg i wniosków

Wiesław Fafuła - sekretarz i kierownik Referatu osobowego

Michał Olechnowicz - zastępca sekretarza

Marcjusz Szczepański - skarbnik

Tomasz Milewski - przewodniczący Komisji szkolenia aplikantów adwokackich

Bartłomiej Mużyło - przewodniczący Komisji doskonalenia zawodowego

Joanna Budnowska - przewodnicząca Komisji pomocy socjalnej i Funduszu Senioralnego

Igor Frydrykiewicz - przewodniczący Zespołu wizytatorów 

Martyna Maciejewska - Przyłucka - zastępca Kierownika Referatu skarg i wniosków

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry