ORA w Warszawie o zmianach w podatku od przychodów ewidencjonowanych

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie 21 września br. przyjęła jednogłośnie stanowisko w sprawie zmian w podatku od przychodów ewidencjonowanych.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie z niepokojem stwierdza, że projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 15 września 2020 r, numer UD126) wprowadza nieuzasadnione zróżnicowanie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wariancie rozliczenia ryczałtowego, polegające na stworzeniu preferencji podatkowej dla podmiotów nie będących profesjonalistami a świadczącymi usługi prawne - czytamy w stanowisku.

 

(czytaj stanowisko ORA w Warszawie)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry