ORA w Warszawie powołała komisję doraźną

Do wyjaśnienia sprawy opinii Komisji Etyki i Tajemnicy Adwokackiej przy ORA w Warszawie z dnia 20 czerwca br. przekazanej do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie powołała 31 sierpnia br. Komisję Doraźną, która ma wyjaśnić sytuację.

Stołeczny Ratusz zwrócił się do ORA w Warszawie o opinię dotyczącą ujawnienia informacji publicznej w świetle ochrony tajemnicy adwokackiej, o której mowa w art. 6 ustawy Prawo o adwokaturze, w związku z postępowaniami reprywatyzacyjnymi, w których występuje miasto. Opinię wydała Komisja Etyki i Tajemnicy Adwokackiej przy ORA w Warszawie. Okoliczności wydania opinii będą przedmiotem wyjaśnienia przez powołaną komisję Doraźną.   

Komisja Doraźna w składzie:  adw. dr Michał Bieniak, przewodniczący, adw. dr Kamil Szmid i adw. Michał Szpakowski ma w ciągu dziesięciu dni zapoznać się ze stanowiskiem zaangażowanych osób i przedstawić Radzie sprawozdanie.

31 sierpnia br. Okręgowa Rada Adwokacka podjęła uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 31.08.2016 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie widzi konieczność wyjaśnienia sprawy opinii Komisji Etyki i Tajemnicy Adwokackiej z dnia 20.06.2016 r. przekazanej do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i w tym celu powołuje Komisję Doraźną w składzie adw. dr Michał Bieniak jako Przewodniczący oraz adw. dr Kamil Szmid i adw. Michał Szpakowski, dla wyjaśnienia sprawy, wskazując termin 10 dni na przedstawienie sprawozdania z prac tej Komisji Okręgowej Radzie Adwokackiej, po zapoznaniu się ze stanowiskiem zaangażowanych osób.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry