ORA w Warszawie: wyróżnienia za najlepsze wyniki na egzaminie adwokackim

W czwartek 9 września br. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w Sali im. H. Krajewskiego miała miejsce uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień dla 14 warszawskich aplikantów, którzy zdali egzamin adwokacki z najlepszymi ocenami.

Przybyłych przywitał dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak, który przedstawił obecnych członków samorządu izby i pogratulował zebranym wyników na egzaminie adwokackim. Głos zabrała również wicedziekan ORA w Warszawie adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska.

W imieniu prezesa NRA, adw. Przemysława Rosatiego, głos zabrał sekretarz NRA adw. Bartosz Grohman, który odczytał list Prezesa NRA oraz w swoim krótkim wystąpieniu pogratulował wszystkim wyróżnionym i złożył im życzenia sukcesów w pracy zawodowej, zachęcając jednocześnie do zaangażowania się w prace samorządu.

Wszyscy wyróżnieni otrzymali zestaw upominków - dyplomy, pamiątkowe wieczne pióra, zestawy książek od Naczelnej Rady Adwokackiej oraz upominki od wydawnictwa CH Beck i Wolters Kluwer.

Z uwagi na reżimy sanitarne uroczystość miała charakter zamknięty.   

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry