ORA w Zielonej Górze: ustawa o TK sparaliżuje działanie Trybunału

Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze podjęła uchwałę w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

- Wprowadzona ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. nowelizacja prowadzi do uniemożliwienia Trybunałowi Konstytucyjnemu wywiązania się z jego konstytucyjnych uprawnień, paraliżuje jego działanie, a tym samym prowadzi do osłabienia skuteczności kontroli zgodności stanowionego prawa z Konstytucją – napisali w uchwale lubuscy adwokaci.

ORA w Zielonej Górze zwraca uwagę, że dokonane zmiany podważają niezawisłość sędziów Trybunału, a niespotykanie pospieszny tryb ich wprowadzania, ignorujący zastrzeżenia m.in. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa, Rzecznika Praw Obywatelskich i Naczelnej Rady Adwokackiej, narusza standardy demokratycznego państwa prawnego.

Adwokaci apelują do przedstawicieli środowisk politycznych regionu lubuskiego, aby w swojej działalności publicznej pozostali wierni konstytucyjnym zasadom demokratycznego państwa prawnego niezależnie od przynależności partyjnej i doraźnych celów politycznych.    

czytaj uchwałę

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/