ORA Warszawa: symulacja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Symulacja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zorganizowana przez Sekcję Prawa Gospodarczego i Handlowego wspólnie z Katedrą Prawa Handlowego WPiA UW, odbyła się 24 maja w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

W ramach symulacji został opracowany kazus, członkowie Sekcji oraz Katedry wcielili się w określone role występując na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Symulację otworzyli prof. dr hab. Katarzyna Bilewska w imieniu Katedry oraz adw. dr Kamil Szmid w imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej objęła adw. dr Anna Zbiegień-Turzańska, Wiodąca Akcjonariusz, która otworzyła Zgromadzenie. Na przewodniczącego zgromadzenia został wybrany prof. dr hab. Aleksander Chłopecki, zaś rolę notariusza odegrała adw. dr Beata Paxford. Następnie w rolę Istotnej Akcjonariusz wcieliła się adw. Dorota Kulińska, zaś w rolę Męża Istotnej Akcjonariusz adw. dr Kamil Szmid oraz adw. Przemysław Krzemieniecki w rolę Pełnomocnika Męża Istotnej Akcjonariusz. Prezesem Zarządu fikcyjnej spółki Lipowa SA został mec. Michał Przygoda. W roli akcjonariuszy mniejszościowych posiadających 5% głosów wystąpili także adw. dr Krzysztof Feluch oraz adw. Małgorzata Sander.

Pozostali uczestnicy symulacji – akcjonariusze, aktywnie uczestniczyli w dyskusji oraz głosowaniami nad poszczególnymi projektami uchwał oraz sprawami spornymi. W symulacji wzięło udział ponad 50 adwokatów i aplikantów adwokackich Izby.

Symulacja została przygotowana wraz z firmą UNICOMP obsługującą głosowania na walnych zgromadzeniach spółek publicznych.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry