ORA we Wrocławiu zmierzy się z nielegalnymi reklamami w internecie

Zespół do spraw przeciwdziałania niedozwolonym praktykom reklamowania usług adwokackich w internecie zostanie powołany od stycznia 2017 r. przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Powołanie zespołu jest reakcją na docierające do Rady sygnały o pojawiających się w internecie treściach, które wykraczają poza dozwolone ramy informowania o działalności zawodowej adwokatów, przewidziane przez Kodeks Etyki Adwokackiej.

Zadaniem zespołu będzie stałe monitorowanie internetu, zabezpieczanie dowodów oraz przygotowywanie wniosków o pociągnięciu do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Adw. Andrzej Grabiński, dziekan ORA we Wrocławiu, apeluje do adwokatów izby wrocławskiej, który dokonali wpisów niezgodnych z przepisami Kodeksu Etyki o zaprzestanie tego rodzaju praktyk i usunięcie wpisów o treści reklamowej.  

Czytaj pismo dziekana ORA we Wrocławiu

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/