Oświadczenie Dziekana ORA w Łodzi ws. medialnych doniesień o zarzutach dla adwokatów

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi opublikował oświadczenie w związku z informacją medialną o przedstawieniu zarzutów 22 adwokatom Izby Łódzkiej, w związku ze złożeniem przez nich nierzetelnych - według Prokuratury - zaświadczeń lekarskich, celem usprawiedliwienia nieobecności na rozprawach.

Oświadczenie znajduje się na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. 


OŚWIADCZENIE DZIEKANA OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W ŁODZI 

Władze łódzkiej Adwokatury z troską i zaniepokojeniem przyjęły informację medialną o przedstawieniu zarzutów 22 adwokatom Izby Łódzkiej, w związku ze złożeniem przez nich nierzetelnych - według Prokuratury -zaświadczeń lekarskich, celem usprawiedliwienia nieobecności na rozprawach.

Wyrażamy nadzieję,  iż w/w wypadki zostaną wyjaśnione - a osoby, których dotyczy postępowanie zostaną oczyszczone z zarzutów jeszcze na etapie śledztwa.

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Łodzi wystąpił już do Prokuratury o udzielenie stosownych informacji o prowadzonym postępowaniu. Niezwłocznie po ich otrzymaniu zostaną podjęte czynności dyscyplinarne przewidziane w Ustawie prawo o adwokaturze.

W imieniu

Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

Dziekan

Adw. Jarosław Zdzisław Szymański

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski