Otwarcie Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Lublinie

Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Lublinie zostało uroczyście otwarte 31 lipca 2021 roku w lubelskiej siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej. Centrum powołano uchwałą ORA z 22 lipca 2021 roku.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, adw. Bartosz Przeciechowski, wręczył akty powołania prezes CM - adw. Monice Sokołowskiej oraz wiceprezes CM - adw. Krystynie Drozd.

W uroczystości otwarcia wzięli udział wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, a zarazem prezes Centrum Mediacji przy NRA adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka oraz wiceprezesi Centrum Mediacji przy NRA: adw. Cezary Rogula oraz adw. dr Robert Bogdzio, a także członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie.

Otwarcie Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Lublinie odbyło się podczas trwającego w dniach 30 lipca-1 sierpnia szkolenia mediacyjnego dla członków Izby Adwokackiej w Lublinie, współorganizowanego z Centrum Mediacji przy NRA, które poprowadzili mediatorka Centrum Mediacji przy NRA, adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak oraz wiceprezesi CM przy NRA: adw. Cezary Rogula oraz adw. dr Robert Bogdzio.

Wiceprezes NRA adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka pogratulowała najlepszego wyniku tegorocznego egzaminu zawodowego w Izbie Lubelskiej, uczestniczącej w szkoleniu mediacyjnym adw. Izabeli Kalisz-Olszak, której wręczyła najnowszą publikację wyd. Wolters Kluwer pt. "Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika".

Szkolenie mediacyjne było pierwszym w tej kadencji, kolejne zostały zaplanowane na wrzesień i październik 2021 roku.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry