Palestra Świętokrzyska – nowy numer

W najnowszym numerze „Palestry Świętokrzyskiej” tradycyjnie wiele ciekawych artykułów.

Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas pisze o zasadzie niezależności adwokata oraz jej instytucjonalnych gwarancjach. Adw. dr Małgorzata Kożuch z kolei opisuje konwencję UNICITRAL o ugodach międzynarodowych wynikających z mediacji. W numerze przeczytamy też artykuł autorstwa adw. dr. Andrzeja Malickiego pt.: „Adwokat w komparycji wyroku” oraz artykuł adw. Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej, w którym dzieli się swoimi uwagami do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2019 r. w sprawie wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełniania.  

W słowie wstępnym redaktor naczelny pisma - adw. Jerzy Zięba przypomina, że w tym roku – 14 kwietnia minie 35 lat od rezygnacji adw. Marii Budzanowskiej z pełnienia funkcji prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Decyzję tę podjęła pod presją polityczną, było to wydarzenie bez precedensu.

Zachęcamy do lektury.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry