Palestra Świętokrzyska o wojnie w Ukrainie

W numerze marzec-czerwiec „Palestry Świętokrzyskiej” dużo miejsca poświęcono wojnie w Ukrainie. Przeczytamy laudację dla prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego – laureata Nagrody Orła Jana Karskiego oraz relacje z wydarzeń artystycznych na rzecz Ukrainy.

Ponadto w numerze przeczytamy tekst prof. Dariusza Dudka „Konstytucja i rzeczywistość – unormowanie języka migowego a prawa osób głuchych” oraz prof. Jerzego Jaskierni „Zwalczanie oraz zapobieganie nadmiernemu i nieuzasadnionemu użyciu siły przez funkcjonariuszy organów ścigania w świetle prac Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy”.

Z kolei adw. dr Andrzej Malicki pisze o zmianach orzecznictwa sądowego w sprawach o pozostawienie ciała obcego w polu operacyjnym.

 

Pismo dostępne jest w wersji elektronicznej:

(przejdź do strony)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry