"Palestra Świętokrzyska" od 10 lat na rynku wydawniczym


"Palestra Świętokrzyska" w 2017 r. ma swój jubileusz, od 10 lat jest nieprzerwanie na rynku wydawniczym. Nowy numer jest już dostępny. 

W słowie wstępu redaktor naczelny, adw. Jerzy Zięba, zwraca uwagę, że tego lata ma miejsce wiele wydarzeń, mających ogromne znaczenie dla adwokackiego środowiska i przyszłości polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Przypomina o Kongresie Prawników Polskich, który odbył się 20 maja 2017 roku w Katowicach.
"Jest to wydarzenie bez precedensu w najnowszej historii Polski. Ostatnie takie spotkanie środowisk prawniczych miało miejsce w dość odległej przeszłości w roku 1936. Udział w Kongresie blisko 1500 przedstawicieli środowisk prawniczych, dla których dobro wymiaru sprawiedliwości jest wartością nadrzędną, świadczy o doniosłości dyskusji wokół kształtu zapowiadanych reform. Nie po raz pierwszy środowiska prawnicze tak mocno wyraziły głębokie przekonanie, że niezawisłe sądownictwo, wolna i niezależna adwokatura są gwarantem praw i wolności obywatelskich. Oby nie sprawdziły się wypowiedziane na Kongresie, z troską o dobro publiczne, słowa Prezesa NRA adwokata Jacka Treli: Niszczenie autorytetu sądownictwa doprowadzi – a przynajmniej rodzi taką obawę – do anarchizacji życia publicznego w Polsce. Znamienne były również słowa Jerzego Stuchra reprezentującego na Kongresie środowiska artystyczne: Są ludzie, którym wolność jest do życia bezwzględnie potrzebna, a innym nie jest. Jestem dumny, że jestem wśród ludzi, którym wolność jest do życia bezwzględnie potrzebna. Jesteśmy razem z aktorem dumni, że możemy upominać się o nieograniczanie obszarów naszej wolności, która jak uczy historia nie jest dana raz na zawsze. Adwokatura, adwokaci muszą czuć się wolnymi by skutecznie występować w obronie wolności." - napisał adw. Zięba. 

Redaktor naczelny przypomina też, że "Palestra Świętokrzyska" w roku bieżącym ma swój jubileusz, od 10 lat jest nieprzerwanie na rynku wydawniczym. - To dobra okazja, aby wyrazić wdzięczność znamienitym autorom, którzy bezinteresownie publikowali na łamach naszego kwartalnika swoje znakomite teksty - podkreślił.

Numery "Palestry Świętokrzyskiej są dostępne za pośrednictwem strony ORA w Kielcach (zobacz najnowszy numer)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski