"Palestra Świętokrzyska" upamiętnia Adama Zagajewskiego

Dostępny jest najnowszy numer "Palestry Świętokrzyskiej". A w nim teksty poświęcone zmarłemu w tym roku poecie Adamowi Zagajewskiemu.

W numerze przeczytamy również:

Prawo ojca, czyli od Arystotelesa do feminizmu - Krystyna Chojnicka, prof. dr hab. UJ (Kraków)

Konstytucja polska wczoraj i dzisiaj. Refleksje rocznicowe - Dariusz Dudek, prof. dr hab. KUL, adwokat (Lublin

Odmowa udzielenia upoważnienia do obrony w nieobecności obrońcy - Andrzej Malicki, dr, adwokat (Wrocław)

Ciężar dowodu i terminy procesowe w sprawach ze skarg Komisji przeciwko państwu

przed TSUE - Małgorzata Kożuch, dr, UJ, adwokat (Kraków)

Czy mediacja obligatoryjna ma sens? - Tomasz Cyrol, dr, UP, adwokat (Kraków)

Profesor Józef Skąpski – uczony i adwokat - Stanisław Kłys, adwokat, członek NRA

W piśmie opublikowano również fragmenty książki „Smuga Światła” – biografii Andrzeja Rościszewskiego, adwokata i żeglarza przygotowane przez Ewę Stawicką, redaktor naczelną Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra”.

Cały numer dostępny na stronie: http://www.ora.kielce.pl/s,457,Redakcja_Palestry...

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry