Patronat izby opolskiej nad klasami humanistycznymi z elementami prawa

Okręgowa Rada Adwokacka w  Opolu obejmuje patronatem klasy humanistyczne z elementami prawa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Opolu. Uroczyste podpisanie umowy patronackiej odbyło się 28 maja.

Okręgową Radę Adwokacką w Opolu reprezentował dziekan adw. Marian Jagielski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego dziekan dr hab. Piotr Stec, prof. UO a Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Opolu pani dyrektor mgr Bernarda Zarzycka.

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu w ramach umowy zadeklarowała pomoc w prowadzeniu zajęć fakultatywnych i monograficznych związanych z programem klas o ukierunkowaniu humanistycznym z elementami prawa i dziennikarstwa. Członkowie Izby Adwokackiej w Opolu wprowadzą uczniów w zagadnienia związane z tematyką prawa, poprowadzą szereg zajęć oraz wyjaśnią i omówią najistotniejsze problemy z którymi boryka się młodzież. Uczniowie zapoznają się m.in. z budową normy prawa, standardami w relacjach państwa z obywatelem, prawami konsumentów i systemem ochrony praw człowieka. Tematy zajęć będą również dotyczyły prawa karnego, cywilnego i administracyjnego oraz struktury sądownictwa.

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu składa podziękowania adwokatom, którzy zaangażowali się w projekt: adw. Agnieszce Adamczyk-Schönfelder, adw. Łukaszowi Budzińskiemu, adw. Katarzynie Danielewicz, adw. Magdalenie Filipowicz, adw. Magdalenie Koczur-Miedziejko, adw. Karolowi Piaseckiemu, adw. Damianowi Sciubidło, adw. Andrzejowi Sieradzkiemu, adw. Łukaszowi Wójcikowi. Szczególne podziękowania składamy pani mecenas Ewie Łukomskiej-Boroń, jako pomysłodawcy projektu oraz jego koordynatorce.

Porozumienie ze ZSO nr 1 w Opolu wzmocni rolę Adwokatury w dziedzinie nauki, edukacji i promocji kultury prawnej społeczeństwa na obszarze województwa opolskiego i wpisuje się w strategiczne cele Adwokatury Polskiej. Adwokatura przyjazna, zintegrowana, otwarta na otoczenie poprzez większe zaangażowanie w proces kształcenia na poziomie szkoły średniej oraz współpraca z powszechnym systemem edukacyjnym.

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry