Pogrzeb Mecenasa Bogusława Owsianika

Uroczystości pogrzebowe adw. Bogusława Owsianika, byłego dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, odbędą się 14 czerwca 2021 r. o godz. 13.30, na bydgoskim Cmentarzu Nowofarnym, przy ul. Artyleryjskiej 10.

Adw. Bogusław Owsianik był zasłużonym członkiem samorządu izby bydgoskiej, zaangażowanym w życie samorządu adwokackiego. Wpis na listę adwokatów w Bydgoszczy uzyskał w 1980 roku. W latach 1980–1992 pracował w Zespole Adwokackim nr 3 w Bydgoszczy, od 1992 roku w kancelarii indywidualnej. W latach 2007–2013 pełnił funkcję dziekana ORA w Bydgoszczy.

Za jego kadencji Bydgoska Izba Adwokacka po raz pierwszy zaczęła organizować środowiskowe konkursy krasomówcze, a coroczny Spływ Kajakowy Brdą im. adw. Romana Latosa uzyskał status ogólnopolskiego. Dzięku niemu powstał bydgoski Klub Adwokata, którego inauguracja miała miejsce podczas obchodów jubileuszu 60-lecia Izby. Inicjator wielu działań na rzecz środowiska adwokatów emerytów.

W 2014 roku powołany został w skład Komisji ds. Prac Parlamentarnych przy NRA i na funkcję przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA.
Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w 1981, 1983, 2007, 2013 i 2016 roku.

Zmarł 4 czerwca, miał 70 lat.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry