Poradnia Prawno-Mediacyjna w Opolu rozpoczyna działalność

Poradnia Prawno-Mediacyjna Mediatio w Opolu rozpoczyna działalność. Projekt objęty został patronatem honorowym przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu adw. Mariana Jagielskiego.

Poradnia powstała w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Poradnia funkcjonuje od dnia 1 grudnia 2018 r. Za realizację przedsięwzięcia i jego prowadzenie odpowiada Fundacja Harmonia Życia. Zasięg poradni  jest regionalny, tj. przeznaczony dla mieszkańców całego regionu.

Poradnia prawno-mediacyjna Mediatio, świadczy usługi w zakresie:

- infolinii prawno-mediacyjnej, w ramach której udzielane są podstawowe informacje prawne oraz mediacyjne,
- bezpłatne porady prawno-mediacyjne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz mediacji rodzinnych, nieletnich i rówieśniczych,
- bezpłatnych mediacji rodzinnych.

Przedsięwzięcie kierowane jest głównie do rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Inicjatywa jest elementem ostatnim, 42 zadaniem ww. projektu pn.: „Utworzenie poradni i infolinii prawno-mediacyjnej dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze z województwa opolskiego”.

Poradnia jest czynna codzienne i w godz. od 12:00 do 16:00.

Infolinia jest czynna w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. od 12:00 do 16:00, a w piątku w godz.: 10:00 do 16:00

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry