Porozumienie o współpracy medyków i adwokatów izby katowickiej

Izba Adwokacka w Katowicach, Śląska Izba Lekarska w Katowicach, Śląska Izba Aptekarska w Katowicach, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, członkowie Krajowej Izby Fizjoterapeutów z województwa śląskiego, zawarli porozumienie o współpracy.

Publikujemy treść porozumienia:

Nasze samorządy i stowarzyszenia w tym bardzo trudnym czasie zagrożenia epidemicznego postanawiają połączyć swe starania i wysiłki, w celu wspólnego przeciwdziałania epidemii koronawirusa.

Adwokaci szczególnie doceniają trud pracy, a przede wszystkim narażenie na co dzień swojego życia i zdrowia na niebezpieczeństwo przez lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, innych pracowników służb medycznych, a także przedstawicieli wielu służb ich wspierających.

Samorząd adwokacki na ten trudny czas chce w takim zakresie w jakim tylko jest to możliwe, w zakresie pomocy i konsultacji prawnych, wesprzeć tych którzy ratują nasze życie. Samorządy i stowarzyszenia wspólnie ustalają, że każdy z nich ustanowi pełnomocnika koordynującego współpracę i wzajemną wymianę informacji.  

Nieustanny kontakt i bieżąca wymiana informacji zagwarantują ustawiczne, precyzyjne rozpoznawanie naszych aktualnych potrzeb i udzielanie sobie nawzajem koleżeńskiego wsparcia, tak potrzebnego w walce z zagrożeniem, z którym na taką skalę nasze pokolenie zetknęło się po raz pierwszy.

Działając wspólnie, solidarnie, wspierając się, tak jak każdy potrafi najlepiej, nie tylko możemy więcej, ale osiągniemy sukces w walce z pandemią.

 

W imieniu:

 
Izby Adwokackiej w Katowicach – Dziekan adw. Roman Kusz

Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach  - Prezes dr Tadeusz Urban

Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach – Prezes dr Mikołaj Konstanty

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach – Przewodnicząca dr Anna Janik

Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych – Prezes dr Jarosław Madowicz

Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych –  Prezes KRDL Alina Niewiadomska

Członków Krajowej Izby Fizjoterapeutów z woj. śląskiego - mgr Piotr Szczepański


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry