Porozumienie między miastem a gminami zainicjowane w ORA w Opolu


Na prośbę Rzecznika Praw Obywatelskich 26 lipca w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu zostało zorganizowane spotkanie przedstawicieli władz tego miasta z wójtami i burmistrzami gmin przyłączonych do granic administracyjnych Opola w następstwie Rozporządzenia Rady Ministrów.

Dr Adam Bodnar wraz z biskupem opolskim Andrzejem Czają byli moderatorami spotkania. Szukano rozwiązania spornych kwestii prawnych oraz narastających negatywnych emocji wśród lokalnej ludności, niezadowolonej z nowej regulacji prawnej, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

O przebiegu spotkania szeroko informowały lokalne media. Dr Bodnar, RPO, celowo zainicjował spotkanie w siedzibie Adwokatury opolskiej, na neutralnym gruncie, co pozwoliło stworzyć właściwe warunki do nawiązania dialogu i próby rozwiązania spornych zagadnień, a do takich celów ustawowo powołana jest także adwokatura.

Spotkanie zakończyło się zainicjowaniem „Porozumeinia i pojednania”. ”Porozumienie” - konieczne w związku z potrzebą rekompensat dla gmin z powodu utraconej przez przyłączone do miasta Opola infrastruktury, stanowiącej ich własność . „Pojednanie” - w zakresie wyciszenia negatywnych emocji wśród lokalnej i niezadowolonej społeczności, co zauważył i wyeksponował bp Andrzej Czaja.

Spotkanie stron odbyło się po raz pierwszy, odbyło się w konwencji rzeczowej i konstruktywnej dyskusji, bez  negatywnej narracji. Doprowadziło do utworzenia podgrup roboczych. Efekty ich pracy zostaną przedstawione nakolejnym spotkaniu, wyznaczonym na 7 września br.

Rzecznik Praw Obywatelskich podziękował za pomoc w organizacji spotkania udzieloną przez ORA w Opolu.

W spotkaniu udział wzięli: dr. Adam Bodnar oraz jego współpracownicy: Andrzej Stefański i Łukasz Kosiedowski, biskup opolski Andrzej Czaja oraz jego pełnomocnik adw. Marian Jagielski, 
prezydent Opola – Arkadiusz Wiśniewski, sekretarz UMO Grzegorz Marcjasz, pierwszy zastępca prezydenta Opola – Maciej Wujec, drugi zastępca prezydenta Opola – Mirosław Pietrucha, wójt Gminy Dobrzeń Wielki – Henryk Wróbel, skarbnik Gminy Komprachcice  – Łukasz Raida, wójt Gminy Dąbrowa – Marek Leja, burmistrz Prószkowa – Róża Malik, wojewoda opolski – Adrian Czubak, wicewojewoda opolski – Violetta Porowska, dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli – r.pr. Barbara Bieluszewska, marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła, wicemarszałek Województwa Opolskiego – Roman Kolek. Starostwo Powiatowe w Opolu reprezentowali Leonarda Płoszaj – wicestarosta opolski i Edyta Wenzel-Borkowska – naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii.

Obecni byli także: poseł Ryszard Wilczyński, dziekan ORA w Opolu – adw. Cezary Goryszewski, mediator – adw. Aneta Gibek-Wiśniewska.

Szczególne podziękowania za szybkie i sprawne przygotowanie spotkania w ORA w Opolu dziekan izby przekazuje adw. Marianowi Jagielskiemu.

adw. Cezary Goryszewski

Dziekan Izby Adwokackiej w Opolu


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski