Postulaty warszawskiej ORA w związku z „odmrażaniem” wymiaru sprawiedliwości

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak skierował 1 czerwca br. pismo do Prezesów Sądów w związku z „odmrażaniem” wymiaru sprawiedliwości.

Pismo zawiera 5 postulatów i spostrzeżeń dotyczących: komunikacji, zmianowego systemu pracy,  wykazu rozpraw i posiedzeń jawnych, biura podawczego i czytelni akt oraz udziału publiczności w rozprawach.

 

(czytaj pismo dziekana ORA w Warszawie)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry