Prawa człowieka - szkolenie w Koszalinie


Prawa człowieka były tematem szkolenia, które odbyło się dla adwokatów i aplikantów adwokackich z koszalińskiej izby 10 listopada. Szkolenie prowadziła adw. Justyna Metelska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA.

Adw. Justyna Metelska przybliżyła obecnym, między innymi, problematykę wykorzystania orzeczeń ETPCz w praktyce adwokackiej. Podkreśliła doniosłość i rolę orzeczeń Trybunału w kształtowaniu orzecznictwa sądów krajowych oraz wskazała na potrzebę ich znajomości przez adwokatów celem wykorzystania w obronie klientów tak w procesie karnym, jak również podczas reprezentacji stron w postępowaniu cywilnym.

Obecni mieli możliwość  zapoznania się z konkretnymi rozstrzygnięciami Trybunału, które zafunkcjonowały w codziennej praktyce adwokackiej.

Zajęcia spotkały się z wielkim zainteresowaniem słuchaczy zarówno z uwagi na tematykę, jak i sposób ich przeprowadzenia.

Dziekan Ryszard Bochnia podziękował adw. Justynie Metelskiej za przybycie i ciekawy przekaz, a obecni nagrodzili Panią Mecenas gromkimi brawami.

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry