Prezes NRA w Szczecinie: zawód adwokata jest misją

Zawód adwokata, jak niewiele innych, jest misją - mówił adw. Jacek Trela, prezes NRA, podczas obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej, zorganizowanej przez Izbę Adwokacką w Szczecinie.

Jubileuszowa Gala miała miejsce w Filharmonii Szczecińskiej im. M. Karłowicza. Uroczystość poprowadził adw. Marek Mikołajczyk, członek NRA, zaś Galę otworzył dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie adw. Włodzimierz Łyczywek.

Obecni byli m.in. dr Adam Bodnar, RPO oraz sędzia SN Michał Laskowski.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, w przemówieniu przypomniał sylwetki adwokatów, którzy współtworzyli samorząd adwokacki w zachodniopomorskim- adw. Romana Łyczywka i Jerzego Chmury. Pierwszy z nich był m.in. powstańcem warszawskim, organizatorem polskiego życia publicznego oraz współtwórcą struktur wymiaru sprawiedliwości w Szczecinie tuż po wojnie, współzałożycielem samorządu adwokackiego, publicystą, działaczem opozycyjnym lat osiemdziesiątych, obrońcą w procesach politycznych, erudytą, bibliofilem i humanistą.

Z kolei adw. Chmura to legenda szczecińskiej palestry, obrońca w procesach politycznych PRL-u, doradca „Solidarności”, rozpracowywany i represjonowany przez SB, senator na początku lat 90-tych, sędzia Trybunału Stanu.

Nawiązując do tych postaci, ważnych dla Adwokatury nie tylko szczecińskiej, ale i polskiej, adw. Jacek Trela mówił o niezależnym zawodzie adwokata. Podkreślił, że niezależność od wszelkiej władzy i jakichkolwiek wpływów jest warunkiem właściwego wykonywania zawodu adwokata, który jest nie tylko zwykłą, zarobkową pracą, jak wiele innych zawodów, ale jest - jak niewiele innych - misją.

- Misją, którą wykonujemy codziennie, często nie zdając sobie z tego sprawy, bo obrona praw jednostki to nie tylko występowanie przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka - mówił Prezes NRA - ale to przede wszystkim sprawy w sądach powszechnych i w urzędach, wtedy kiedy obywatele spotykają się z opresją ze strony machiny państwowej.

Dlatego adwokaci tak głośno wypowiadają się na temat niezależnych sądów i niezawisłych sędziów, bo ta niezależność i niezawisłość jest gwarantem ochrony praw jednostki - zaznaczył adw. Trela. Dodał, że także tajemnica zawodowa, której próby ograniczenia były podejmowane w ostatnim czasie jest dla obywateli gwarancją prawa do sądu i prawa do obrony.

Prezes NRA mówił także, że samorząd adwokacki nie jest związkiem zawodowym, lecz organizacją, która ma wspierać adwokatów w ochronie praw i wolności obywatelskich. Samorząd jest do tego powołany mocą art. 1 Prawa o Adwokaturze.

Na koniec adw. Jacek Trela przywołał słowa Ludwiki Wujec z konferencji na Uniwersytecie Warszawskim, która odpowiadając na pytanie "co to jest sprawiedliwość", stwierdziła, że sprawiedliwość oznacza to, żeby "nikogo nie skrzywdzić".Pani Ludwika Wujec była gościem konferencji "Dlaczego warto być adwokatem" 12 października.

Prezes NRA życzył, by adwokaci tak wlaśnie rozumieli swoją rolę we współdziałaniu w wymiarze sprawiedliwości, reprezentując klientów. - Takie nasze postawy będą gwarantować, że kolejne pokolenia adwokatów przy kolejnych jubileuszach będą się odwoływać do tych wartości - powiedział.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry