Prezydia ORA w Krakowie i Wrocławiu w obronie tajemnicy adwokackiej

Prezydia Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie i Wrocławiu jednogłośnie podjęły 11 lutego stanowisko w sprawie obrony tajemnicy adwokackiej.

Prezydia wyraziły w nim głębokie zaniepokojenie faktem bezprecedensowej decyzji Sądu Rejonowego w Pruszkowie, który wymierzył karę grzywny, a potem aresztu adwokatowi, który odmówił składania zeznań powołując się na tajemnicę obrończą. W dalszym toku postępowania kara aresztu oraz jednej z dwóch grzywn została cofnięta.

"Stanowczo podkreślamy, że decyzja nałożenia kary narusza prawo każdego podsądnego do zachowania w tajemnicy informacji przekazanych adwokatowi." - czytamy w stanowisku. "Wyrażamy przekonanie, że zastosowana w tym przypadku przez sąd interpretacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego w zakresie tajemnicy obrończej jest nieuzasadniona. Na skutek tego obrońcy mogliby być przesłuchiwani w postępowaniach cywilnych z naruszeniem zasad zwolnienia z zachowania tajemnicy, a w konsekwencji mogłoby to doprowadzić do naruszenia bezwzględnego zakazu wynikającego z art. 178 pkt 1. pkp."

Na koniec sygnatariusze wskazuja dobitnie, w ślad za regulacją ustawową oraz stanowiskiem Naczelnej Rady Adwokackiej (uchwała NRA nr 44/2018 z dnia 9 czerwca 2018 r. w sprawie tajemnicy adwokackiej), że tajemnica adwokacka nie służy interesom adwokata, ale jego klienta, a jej naruszenie prowadzi do podważania zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości i państwa prawa. 

(czytaj wspólne stanowisko Prezydiów ORA w Krakowie i Wrocławiu)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry