Prezydium ORA w Katowicach popiera protest mediów

Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach wydało 10 lutego 2021 r. stanowisko popierające protest mediów w związku z projektem wprowadzenia podatku od reklam.

Rozwiązania przyjęte w projekcie ustawy o dodatkowych przychodach NFZ, NFOZ oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów muszą zostać poddane krytycznej ocenie pod kątem przyjętych założeń i rozwiązań - czytamy w stanowisku.

Czas pandemii COVID - 19 to trudny czas również dla wielu mediów. Cierpią reklamodawcy jak i odbiorcy mediów. Spadają nakłady gazet, maleją także wydatki na reklamę.

Słuszne są głosy przedstawicieli mediów, że projekt ustawy w uprzywilejowanej sytuacji stawia „globalnych, cyfrowych gigantów”, którzy nie inwestują w tworzenie polskich, lokalnych treści kosztem podmiotów, które inwestują w Polsce najwięcej.

Proponowane regulacje prowadzić mogą do osłabienia, a nawet likwidacji części mediów działających w Polsce, a także w konsekwencji ograniczyć prawo obywateli do wszechstronnego pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Uważamy, że proponowane w projekcie rozwiązania nie powinny zostać przyjęte. - kończą sygnatariusze.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski