Prezydium ORA w Krakowie przeciwko skróceniu kadencji I Prezes SN

Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie wydało 4 lipca stanowisko, w którym sprzeciwia się skróceniu kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, jak również upolitycznieniu procesu stanowienia prawa. 

Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, w nawiązaniu do Stanowiska Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie z dnia 7 grudnia 2017 r., wyraża stanowczy sprzeciw wobec nieprzestrzegania przez władze ustawodawczą i wykonawczą postanowień Konstytucji RP, którego przejawem jest skrócenie kadencji pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, jak również upolitycznienie procesu stanowienia prawa.

Prezydium ORA w Krakowie wyraża poparcie dla wszystkich osób i środowisk, w szczególności środowiska sędziowskiego, które wspólnie z Adwokaturą podejmują działania na rzecz obrony takich wartości, jak niezależność i niezawisłość sędziowska oraz poszanowanie zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Równocześnie Prezydium ORA w Krakowie w imieniu krakowskiego środowiska adwokackiego deklaruje wszelką pomoc wszystkim tym, którzy swoim działaniem dążą do zachowania trójpodziału władzy i niezależności władzy sądowniczej od innych władz.

 

(czytaj stanowisko Prezydium ORA w Krakowie)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry