Procedura zgłaszania wzorów przemysłowych - szkolenie


Szkolenie zorganizowane przez Sekcję Prawa Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego i Sekcję Prawa Własności Przemysłowej wraz z Urzędem Patentowym RP, pt. "Procedura zgłaszania wzorów przemysłowych" odbędzie się 5 lutego w Warszawie.

Szkolenie odbędzie się 5 lutego 2020 r. (środa) w godz. 9.30 – 12.30 w siedzibie ORA (al. Ujazdowskie 49), sala H. Krajewskiego.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej, która rozszerzyła kompeten­cje adwokatów, jako profesjonal­nych pełnomocników do wy­stępowania przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem zgłoszeń i prowadzeniem spraw z zakresu wzo­rów przemysłowych, Sekcja Prawa Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków Naszej Izby, zorganizowała bezpłatne szkolenie dotyczące procedury zgłaszania wzorów przemysłowych, które poprowadzi pracownik Urzędu Patentowego Elżbieta Dobosz.

Szkolenie Sekcji jest otwarte dla wszystkich adwokatów, aplikantów adwokackich i prawników zagranicznych Izby Adwokackiej w Warszawie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o mailowe potwierdzenie przybycia – decyduje kolejność zgłoszeń - sekcja.pasa@ora-warszawa.com.pl

Po rejestracji, zostanie przesłany dokładny harmonogram szkolenia.

Za udział w szkoleniu Sekcji można otrzymać 3 punkty KDZ.

Serdecznie zapraszamy!

adw. Joanna Tkaczyk

Przewodnicząca Sekcji Prawa Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego

adw. dr Karol Pachnik

Przewodniczący Honorowy Sekcji Prawa Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego

adw. Monika Witkowska

Przewodnicząca Sekcji Prawa Własności Przemysłowej

 

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry