Prof. Łętowska gościem ślubowania aplikantów izby białostockiej


Aplikanci izby adwokackiej w Białymstoku złożyli ślubowanie 10 stycznia 2018 r. Gościem specjalnym tej uroczystości była prof. Ewa Łętowska. 

Zebrani na uroczystości wysłuchali wykładu prof. Łętowskiej p.t. „Znać tekst a rozumieć prawo”. Omawiając tę kwestię w oparciu o hojnie wskazywane praktyczne problemy, pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku zachęcała młodych adeptów sztuki prawniczej do tego, by nie sprowadzali prawa do zbioru spisanych norm, lecz by stanowił dla nich punkt wyjścia do rozważań mających na celu jego osadzenie w kontekście prawno-społeczno-kulturowym, ocenianym przez pryzmat standardów wynikających między innymi z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, czy sądów międzynarodowych.

Pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich zachęcała słuchaczy do tego, by „nie bali się wystawiać piłki sądowi”, jak obrazowo określiła sytuację polegającą na próbach wpływania na zmianę linii orzeczniczej w tych kwestiach, które z uwagi na kontekst społeczny i zmiany standardów w zakresie tego, co słuszne i prawe, takich zmian wymagają.

„Jeśli ktoś jest hermeneutycznie sprawny, to potrafi z suchego tekstu wyczytać dużo, dużo więcej niż to, co w nim dosłownie napisano. I nie będzie to wcale zdrożna manipulacja, lecz umiejętność władania boską sztuką interpretacji”. Tę myśl wyrażoną w eseju „Graje, czyli pomyłka bogów, za którą płacą ludzie” wchodzącym w skład zbioru „O prawie i o mitach” napisanym wspólnie z Krzysztofem Pawłowskim prof. Ewa Łętowska znacząco rozwinęła w gościnnych murach auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 

 Wykład porwał słuchaczy, którzy podziękowali pani profesor oklaskami na stojąco.

W wystąpieniu skierowanym do składających ślubowanie aplikantów, adw. Agnieszka Zemke-Górecka, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, podkreśliła to, jak istotne jest dbanie o etykę wykonywania zawodu adwokata.

- Otrzymaliście dzisiaj naszą zawodową konstytucję, której musicie przestrzegać zarówno w toku aplikacji, jak i w trakcie wykonywania zawodu adwokata. Etyka naszego zawodu, troska o zachowywanie najwyższych standardów postępowania, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym jest tym, na czym Adwokatura od lat buduje potencjał społecznego zaufania. Witamy was w naszym gronie: z otwartymi rękami, chętnie i z nadzieją na to, że będziecie kontynuowali to wszystko, co w naszym zawodzie jest najpiękniejsze – powiedziała pani dziekan.

W trakcie uroczystości wyróżniono aplikantów adwokackich, którzy w największym stopniu wykazali się w aktywności samorządowej.

adw. Bartosz Wojda


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry