Promocja książki „Adwokacki siedleccy” Witolda Oknińskiego

Promocja książki „Adwokaci siedleccy” Witolda Oknińskiego odbyła się 24 czerwca 2015 r. w Siedlcach, w auli Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych.

Spotkanie poświęcone prezentacji książki - słownika biograficznego i albumu otworzył adw. Janusz Steć, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach, który powitał gości, a wśród nich panią Annę Sochacką, wiceprezydent Siedlec, pana Mirosława Sokólskiego, prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach, panią Iwonę Więckiewicz, prezes Sądu Rejonowego w Siedlcach, pana Roberta Więckiewicza, prokuratora okręgowego w Siedlcach, pana dr Grzegorza Welika, dyrektora Archiwum Państwowego w Siedlcach i pana Andrzeja Matuszewicza, dyrektora Muzeum Okręgowego w Siedlcach.

W promocji książki uczestniczyli sędziowie, prokuratorzy, notariusze, adwokaci oraz członkowie rodzin byłych adwokatów siedleckich. Dziekan Steć przybliżył dorobek autora - przebieg jego prawniczej kariery oraz dokonania literackie i zasługi dla miejscowej społeczności. Podkreślił także wielkie znaczenie prezentowanej publikacji dla adwokatury siedleckiej, która w przyszłym roku uroczyście obchodzić będzie 40-lecie istnienia.   

Następnie adw. Janusz Steć udzielił głosu autorowi - byłemu adwokatowi, sędziemu SA w Warszawie w stanie spoczynku, który wyjaśnił, że tytuł książki, a zwłaszcza przymiotnik „siedlecki” należy rozumieć dość szeroko, w znaczeniu odpowiadającym właściwości przedwojennego Sądu Okręgowego w Siedlcach, co w dużym stopniu pokrywa się z obszarem Izby Adwokackiej w Siedlcach. Na tej zasadzie w książce zawarte są biogramy adwokatów: z Siedlec, Białej Podlaskiej, Garwolina, Międzyrzeca Podlaskiego, Mińska Mazowieckiego, Łosic, Łukowa, Sokołowa Podlaskiego, Radzynia Podlaskiego, oraz Węgrowa. Witold Okniński zwrócił też uwagę na podtytuł książki „O patronach, adwokatach przysięgłych, adwokatach i obrońcach sądowych”, co oznacza możliwość poznania członków palestry działających w XIX i XX wieku.

Podczas promocji zaprezentowano wybrane biogramy adwokatów. I tak dr Danuta Sowińska przedstawiła biogram adw. Ireny Płażewskiej, pierwszej kobiety adwokat w Siedlcach, a także jednej z pierwszych w Polsce, i biogram jej ojca adw. Bronisława Brodzińskiego, który od 1915 r. był notariuszem. Dr n. med. Katarzyna Broczek przypomniała postać swego prapradziadka, patrona  Trybunału Cywilnego w Siedlcach - Karola Marcelego Łuniewskiego, a uczyniła to cytując pamiętnik Tymoteusza Łuniewskiego w części dotyczącej prezentowanej osoby. Z kolei dr Rafał Dmowski zaprezentował dwa biogramy Aleksego i Zygmunta Chrzanowskich – ojca i syna, wielce zasłużonych siedleckich adwokatów, a swoje wystąpienie zakończył apelem do władz miasta, aby rozważyły możliwość nadania ich imienia nowej ulicy w Siedlcach. Następnie biogram adw. Józefa (Josefa) Landaua przedstawił dr Edward Kopówka, dyrektor Muzeum w Treblince. Osobisty charakter miało wystąpienie pani Marii Maksymiuk, która wspominała swego ojca adw. Tomasza Skupa, który praktykował w Łosicach, a następnie w Siedlcach, który był bratankiem Władysława Marcina Skupa – dyrektora Seminarium Nauczycielskiego dla Młodzieży Męskiej w Siedlcach, posła na Sejm Ustawodawczy w 1919 r., adwokata w Sokołowie Podlaskim i Siedlcach, księdza, sędziego Sądu Metropolitalnego w Warszawie.

Oficjalną część promocji zakończyło przekazanie egzemplarzy książki zaproszonym gościom. Atrakcją wieczoru była projekcja filmu dokumentalnego pt. „Anatomia miasta”, zawierającego m. in. sceny z procesu sądowego z lat 60. ubiegłego wieku, w siedleckim sądzie powiatowym, z udziałem miejscowego adwokata.

W czasie gdy autor książki zmagał się z miłym obowiązkiem podpisywania książek, goście spotkania, przy kawie i herbacie, mieli okazję wymienić pierwsze uwagi i opinie o książce poświęconej siedleckim adwokatom, wydanej staraniem Izby Adwokackiej w Siedlcach, w związku ze zbliżającymi się obchodami 40-lecia izby.

Adw. Anna Sadownik-Maniszewska

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry