Przedstawiciele izb krakowskiej i łódzkiej na zgromadzeniu izby w Lyonie


Dziekan ORA w Łodzi adw. Jarosław Zdzisław Szymański wraz z dziekanem ORA w Krakowie adw. Pawłem Gierasem reprezentowali swoje izby na zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Lyonie. Dziekani gościli z oficjalną wizytą na zaproszenie władz tamtejszego samorządu. 

Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi łączy kilkudziesięcioletnia współpraca z Adwokaturą Lyonu - datuje się jeszcze od lat osiemdziesiątych XX wieku. Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie w pierwszej kadencji dziekana adw. Pawłą Gierasa również zawarła bilateralne porozumienie z Izbą Adwokacką w Lyonie.

Izba Adwokacka w Lyonie liczy ponad 3000 adwokatów, a zgromadzenie wiązało się ze zmianą kadencji władz dziekańskich: pożegnaniem dotychczasowej Pani Dziekan Laurence Junod-Fanget, którą od stycznia 2018r. na urzędzie Dziekana Izby Lyońskiej zastąpi Farid Hamel.

Pobyt Dziekanów stanowił również okazję do  spotkania z przedstawicielami Adwokatur Niemiec, Włoch i innych państw europejskich, głównie romańskich a także z przedstawicielami Adwokatury z Filadelfii w USA. Przedstawiciele polskiej adwokatury spotkali się z wielką gościnnością gospodarzy, a szczególną opieką otoczyli ich adw. Guy Deforesta oraz adw. Anna Mizerka.  

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry