Przedstawiciele izby warszawskiej na Dniach Adwokatury Bułgarskiej

Dni Adwokatury Bułgarskiej odbyły się 21-22 listopada 2019 r. w Sofii, stolicy Bułgarii. Na zaproszenie gospodarzy w Dniach wzięli udział przedstawiciele Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie: dziekan adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą – adw. Wojciech Wiktor Bagiński oraz adw. Anna Atanasow, członek ORA w Warszawie i członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą ORA w Warszawie.

Podczas wizyty podpisana została umowa o współpracy Izby Adwokackiej w Warszawie z Sofijską Izbą Adwokacką. To już kolejna umowa o międzynarodowej i międzyizbowej współpracy podpisana w tym roku z inicjatywy Komisji ds. Współpracy z zagranicą przy ORA w Warszawie. Celem tych umów jest wymiana wzajemnych doświadczeń samorządowych, budowanie płaszczyzn do wspólnej troski o rządy prawa w poszczególnych krajach oraz organizacja staży i wizyt studyjnych dla adwokatów oraz aplikantów adwokackich.

Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak w przemówieniu podkreślił rolę niezależnych samorządów prawniczych w utrzymaniu rządów prawa na świecie i wezwał do zwracania przez samorządy uwagi na wszelkie naruszenia rządów prawa przez władze państwowe. – Do naruszeń tych zaliczyć w szczególności należy kwestionowanie niezależności samorządów prawniczych, podsłuchiwanie przez służby rozmów objętych tajemnicą obrończą, określanie adwokatów oraz sędziów jako grupę uprzywilejowaną czy też kastę, kwestionowanie publiczne wyroków sądowych przez władze. Wszystkie te naruszenia powinny spotkać się ze stanowczą reakcją wszystkich prawników, gdyż w istocie godzą w rządy prawa i tym samym w podstawowe prawa człowieka – podkreślał dziekan.

Z kolei adw. Anna Atanasow zwróciła uwagę na fakt, że samorządy adwokackie powinny szczególnie zabiegać o prawidłowe stosowanie obowiązującego prawa, w szczególności w informowaniu o prawie do adwokata i umożliwieniu realnej obrony. – Częste naruszenia podstawowych zasad jak np. nieprawidłowe informowanie przez policję zatrzymanego o przysługujących mu prawach i brak reakcji na tego typu naruszenia, czyni obowiązujące przepisy iluzorycznymi – podkreślała mec. Anna Atanasow.

Podczas wizyty wręczono gospodarzom, specjalnie przygotowany na okoliczność wizyty, plakat „Konstytucja”.

Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak składa serdeczne wyrazy podziękowania Ivaylo Danov President of the Sofia Bar Association Софийска адвокатска колегия oraz Alexander Mashev Vice-President of the Sofia Bar Association za wyjątkową atmosferę spotkania oraz zaangażowanie na rzecz współpracy obu izb.

Fot. Lilia Yotova

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry