Przewodnik dla aplikantów Pomorskiej Izby Adwokackiej


Komisja Szkolenia Aplikantów Adwokackich Pomorskiej Izby Adwokackiej przygotowała dla aplikantów adwokackich Przewodnik Aplikanta Adwokackiego I roku (2017), zawierający najważniejsze informacje o izbie, o wydarzeniach izbowych oraz prawach i obowiązkach aplikanta.

Przewodnik, oprócz słowa wstępu dziekana adw. Dariusza Strzeleckiego, który m.in. podkreśla rolę patronów w procesie szkolenia aplikantów, zawiera też wprowadzenie adw. Marcina Derlacza, kierownika szkolenia aplikantów adwokackich izby pomorskiej.

"Poradnik ma na celu wskazanie wam najważniejszych kwestii związanych ze szkoleniem, przebiegiem aplikacji na pierwszym roku, ale także z formami aktywności związanymi z szerzej pojętą działalnością samorzadową czy integracją zawodową. (...) Musiecie mieć świadomość, że aplikacja adwokacka to nie tylko przygotowanie do egzminu zawodowego, ale również, a może przede wszystkim czas przygotowania was do samodzielnego wykonywania zawodu adwokata w każdym jego wymiarze i wpojenia zasad, które adwokatura pielęgnuje i które stara się rozwijać."

Ze względu na pozytywny odbiór Przewodnika przez aplikantów, planowane są wznowienia w kolejnych latach.

(zobacz Przewodnik)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry