Psychologia i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych - relacja z konferencji

W dniach 1 i 2 czerwca 2017r. w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Katowicach odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych”. Patronat nad konferencją objęła Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach.

Wykład inauguracyjny pierwszego dnia wygłosiła prof. zw. dr hab. n.med. Jadwiga Jośko-Ochojska pod tytułem „Medyczne aspekty stresu i emocji” wskazując między innymi na metody obrazowania zmian anatomicznych mózgu osób z różnymi typami osobowości (w tym osobowości psychopatycznej). Drugiego dnia wykład inauguracyjny zaprezentowany został przez dr. płk. Daniela Kucharka z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Lotniczych w Dęblinie pod tytułem „Bezpieczeństwo a dowodzenie w warunkach skażeń” prezentujący trudne i niebezpieczne warunki codziennej pracy żołnierzy na misjach, w tym w warunkach skażeń chemicznych, radiologicznych czy biologicznych.

 Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystąpienia interdyscyplinarne ukazujące nie tylko zasadność i wręcz konieczność wspólnej pracy psychologów, pracowników służb medycznych i prawników, ale także na wzajemne przenikanie się wielu dziedzin nauki w codziennej pracy specjalistów poszczególnych zawodów.

Rozmowy w kuluarach były bardzo intensywne, a wnioskując po ożywionych dyskusjach między kolejnymi panelami najprawdopodobniej także owocne na przyszłość.

Wśród wystąpień przedstawicieli izby katowickiej znalazły się takie tematy, jak kwestia swobody sądu w ocenie dowodów i rola psychologów we współczesnym systemie prawnych oraz ich wiadomości specjalne jako swoista gwarancja sprawiedliwego orzekania (adw. Paweł Koehler) czy zawód kaskadera filmowego w świetle psychologicznych i prawnych rozważań (apl. adw., psycholog Agnieszka Szydełko).

Konferencja uświetniona została koncertem jazzowym.

apl.adw., psycholog Agnieszka Szydełko

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry