Redakcja i czytelnicy świętowali 100. wydanie In Gremio


„Setka” z In Gremio – przebiegliśmy razem! to hasło, które przyświecalo uroczystościom pisma In Gremio. 18 marca, w siedzibie szczecińskiej izby adwokackiej, zebrali się członkowie redakcji oraz czytelnicy. Gośćmi specjalnymi byli dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz sędzia Jerzy Stępień, prezes Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. 

W pierwszej części spotkania ogłoszono wyniki konkursu Człowiek Roku In Gremio. O rozstrzygnięciu Rady Programowej wydawnictwa poinformował zgromadzonych jej członek - sędzia Grzegorz Jankowski, prezes WSA w Szczecinie. Statuetka Gremiusa za 2015 r. powędrowała do rąk sędziego Arkadiusza Krupy, którego rysunki już wiele lat temu stały się niemal znakiem firmowym wydawnictwa.

Druga część spotkania miała charakter podsumowujący 12 lat istnienia wydawnictwa. In Gremio ukazuje się regularnie od 2004 r. W połowie 2016 r. zostanie wydany 100. numer tego czasopisma. Z tej okazji redakcja postanowiła przyznać 10 specjalnych wyróżnień – medali okolicznościowych „Zasłużony dla In Gremio” - dla autorów najczęściej goszczących na łamach prawniczego periodyku. Lista wyróżnionych:

- adw. Dariusz Jan Babski,

- sędzia Radosław Bielecki,

- dr Ewa Kramarz,

- r.pr. dr Maciej Nowak,

- sędzia Maciej Strączyński,

- sędzia Marian Szabo,

- sędzia Grzegorz Szacoń,

- dr Marek Tkaczuk,

- adw. Andrzej Zajda,

- Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN (laureat zbiorowy).

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym!

Dalszą część spotkania zdominowała dyskusja na temat aktualnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości, w szczególności dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego. Udział w niej wzięli zaproszeni goście specjalni: dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Jerzy Stępień – sędzia i prezes Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Ożywiona dyskusja trwała niemal 3 godziny.

Artystyczną oprawę spotkania, grając na fortepianie, zapewniła Martyna Kawiak, aplikantka adwokacka szczecińskiej izby.

adw. Piotr Dobrołowicz

redaktor naczelny In Gremio 

Zdjęcia Sebastian WołoszShare on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/