Rozstrzygnięcie Izbowego Konkursu Krasomówczego w Krakowie

Rozstrzygnięcie Izbowego Konkursu Krasomówczego w Krakowie miało miejsce 23 kwietnia. Zwycięzcami ex aequo zostali: apl. adw. Aleksandra Nieprzecka i apl. adw. Piotr Jopek.

Jury zdecydowało się przyznać dwa pierwsze i dwa trzecie miejsca ex aequo i 16 wyróżnień. III miejsce zajęli: Anna Drwal i Jerzy Mazur, natomiast zwycięzcami zostali: Aleksandra Nieprzecka i Piotr Jopek. Wyróżnieni to: Maciej Boś, Izabela Cichoń, Anna Damulewicz, Sabina Klempka, Marcin Kotowski, Małgorzata Kuklewicz, Jacek Kusek, Maciej Majewski, Szymon Majka, Piotr Ochwat, Maria Rachwalska-Górska, Karolina Rataj, Anna Rubinowicz, Anna Sadecka, Małgorzata Szydłowska i Mikołaj Świstowski.

Wszystkim uczestnikom pogratulowali adw. Paweł Gieras, dziekan izby oraz adw. Stanisława Kłysa, który podkreślił, jak trudno było zdecydować, które z wystąpień zasługiwały na poszczególne lokaty. Głos zabrała także członkini Jury, Anna Lutosławska. 

Zaraz po rozstrzygnięciu Konkursu Krasomówczego w Klubie Adwokatów miało miejsce szczególne wydarzenie organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie oraz Wydawnictwo „Pasaże”. W głównej sali odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Zofią Zarębianką, autorką książki poświęconej literackiej twórczości Karola Wojtyły pt. „Spotkanie w Słowie. O twórczości literackiej Karola Wojtyły”. W dyskusji uczestniczyli także znakomici goście: prof. dr hab. Jacek Popiel, prorektor UJ, ojciec prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP i ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek. Prowadzenia spotkania podjął się natomiast Henryk Woźniakowski – prezes Wydawnictwa „ZNAK”.

Rozmowa dotyczyła nie tylko samej książki prof. Zofii Zarębianki, ale także twórczości Karola Wojtyły i jej odbioru przez kolejne pokolenia. Niezwykłego klimatu spotkaniu nadało odczytanie przez prof. Jerzego Trelę utworu Karola Wojtyły, a także dwóch fragmentów książki.

Po spotkaniu odbył się uroczysty koncert, który tak jak spotkanie poświęcone książce, został zorganizowany dzięki zaangażowaniu mec. Stanisława Kłysa, od lat dbającego o to, by w Klubie Adwokatów panował wyjątkowy, kulturalny klimat – tworząc niezwykłe i szczególne wydarzenia.

W koncercie wzięli udział: Katarzyna Oleś-Blacha – śpiew, Mariola Cieniawa – fortepian, Robert Kabara – skrzypce, Stanisław Kufluk – śpiew. Muzyka i śpiew prawdziwie olśniły zgromadzonych, którzy gorącym aplauzem witali kolejne grane utwory. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry