Ruszył program edukacji prawnej "Świadomość prawna sposobem na bezpieczeństwo nastolatków"


Uczniowie 27 szkół z województwa opolskiego wezmą udział w programie edukacyjnym pt.: „Świadomość prawna sposobem na bezpieczeństwo nastolatków”. Porozumienie w tej sprawie podpisali 11 marca reprezentanci Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, Województwa Opolskiego i Uniwersytetu Opolskiego.

Porozumienie, w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, podpisali adw. Łukasz Wójcik, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, Andrzej Buła, marszałek Województwa Opolskiego oraz prof. UO dr hab. Piotr Stec, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Podmioty będą współpracować ze sobą w celu rozwoju edukacji prawniczej młodzieży szkolnej oraz kształtowania prawidłowych postaw wobec innych osób i poszanowania praw innych w oparciu o program edukacji prawnej pt.: „Świadomość prawna sposobem na bezpieczeństwo nastolatków”.  

Swój udział w programie zgłosiło 27 szkół podstawowych z województwa opolskiego i w tych szkołach adwokaci oraz studenci prawa UO wygłoszą prelekcje dla uczniów klas VII i VIII uświadamiając młodym ludziom czym jest czyn karalny, na czym polega demoralizacja i jakie konsekwencje może ponieść młodzież w związku ze swoimi negatywnymi działaniami.

Koordynatorami działań zmierzających do realizacji celów porozumienia ze strony Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu są adw. Agnieszka Staszków-Bularz oraz adw. Ewa Łukomska-Boroń.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry