Rzeszów: konferencja Adwokatura - Historia, Współczesność, Przyszłość

Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Adwokatura - Historia, Współczesność, Przyszłość", zorganizowana przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie, redakcję "Palestry" i Zakład Administracji PWSTE w Jarosławiu, odbyła się 16 czerwca w Jarosławiu.

Konferencję zorganizowano w ramach obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej. 

Patronat honorowy nad konferencją objął Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, a także redakcje "Palestry", "Przeglądu Prawa Konstytucyjnego" i "Palestry Świętokrzyskiej".

Na wstępie uczestników powitał rektor PWSTE w Jarosławiu prof. Krzysztof Rejman, po czym głos zabrał prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie sędzia Marek Klimczak, który przedstawił związki adwokatury z sądownictwem.

W pierwszym panelu referaty wygłosili: adw. prof. Adam Redzik, zastępca redaktora naczelnego "Palestry" o Sejmach Adwokatury Polskiej oraz dr hab. Paweł Cichoń z UJ o wpływie organów państwowych na funkcjonowanie adwokatury na ziemiach polskich w XIX w. Po przerwie głos zabrali m.in. adw. dr Piotr Blajer, dziekan ORA w Rzeszowie, adw. Władysław Finiewicz, wicedziekan ORA w Rzeszowie oraz adwokaci: dr. Andrzej Maciąg i dr Jakub Kotliński.

W konferencji uczestniczyli adwokaci, aplikanci adwokaccy, przedstawiciele sądownictwa, prokuratury, pracownicy oraz studenci PWSTE w Jarosławiu. Pod koniec br. ukaże się monografia, która zawierać będzie wygłoszone referaty oraz inne artykuły naukowe poświęcone Polskiej Adwokaturze. Organizatorzy zapowiedzieli kontynuację konferencji "Adwokatura - Historia, Współczesność, Przyszłość" w kolejnych latach.

Konferencja miała miejsce w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

adw. Tomasz J. Kotliński

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry