Setny numer In Gremio


Ukazał się setny numer dwumiesięcznika szczecińskich środowisk prawniczych In Gremio. W maju 2004 roku pierwszy redaktor naczelny mec. Roman Ossowski wraz z zespołem przygotował i wydał pierwszy numer pisma.

W słowie wstępnym redaktor naczelny adw. Piotr Dobrołowicz, dokonuje podsumowania. "In Gremio niewątpliwie zapisało się na trwałe w historii szczecińskiego środowiska prawniczego. Z kilku przynajmniej powodów. Połączyło na gruncie wydawniczym, co było i nadal pozostaje ewenementem w skali kraju, wiodące zawody prawnicze. Do pisma przyznają się adwokaci, sędziowie, radcowie prawni, prokuratorzy, komornicy i notariusze. W Radzie Programowej pisma zasiadają najwyżsi rangą przedstawiciele tych środowisk. Wszystkie samorządy prawnicze regularnie pomagają wydawnictwu finansowo. Choć może trudno o tym pisać redaktorowi naczelnemu, jednak pozwolę sobie na stwierdzenie, że pismo trzyma dobry poziom merytoryczny, jest zróżnicowane – tak jeśli chodzi o dobór materiałów (analizy przepisów, wywiady, ankiety, komentarze do spraw aktualnych, relacje z imprez środowiskowych), jak i autorów. W tym ostatnim przypadku warto wspomnieć, że przez cały okres wydawania In Gremio na naszych łamach gościło ponad 500 autorów!" - czytamy.

Oprócz tekstów relacjonujących jubileusz pisma, w numerze także ciekawe wywiady, analizy i artykuły. O potrzebie zachowania silnych gwarancji niezawisłości sedziowskiej rozmawia z prezesem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie sędzią Ryszardem Iwankiewiczem adw. Piotr Dobrołowicz. 

R.pr. Anna Leśnik omawia przepisy dot. zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę dla rodziny zmarłego, odpowiadając na pytanie czy przysługuje zadośćuczynienie za śmierć dziecka w łonie matki w następstwie urazów spowodowanych czynem niedozwolonym. 

Z kolei asesor komorniczy Joanna Stempień zajmuje się tematem zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, na którym znajdują się środki niepodlegające egzekucji, z uwzględnieniem środków z programu 500+.

Cały numer można przeczytać za pośrednictwem strony ingremio.org

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry