Siedlce: Konkurs Krasomówczy dla aplikantów adwokackich

Etap Środowiskowy Konkursu Krasomówczego dla aplikantów adwokackich, w którym wzięli udział laureaci pierwszego etapu Konkursu organizowanego przez izby adwokackie w Białymstoku, Lublinie, Płocku, Radomiu i Siedlcach, odbył się 30 czerwca w w sali rozpraw Sądu Okręgowego w Siedlcach.

Poszczególne izby adwokackie reprezentowane były przez następujących aplikantów:

Izba Białostocka: Daria Żmudzin i Agnieszka Daniszewska

Izba Lubelska: Grzegorz Słowiński i Piotr Szpot

Izba Płocka: Bartosz Słomiński

Izba Radomska: Tomasz Dębowski i Piotr Kapusta

Izba Siedlecka: Paulina Mazur i Agnieszka Caruk

Uczestnicy konkursu wygłosili przemówienia oparte na wylosowanych kazusach, których przedmiotem były dwie sprawy cywilne i trzy sprawy karne, wcielając się odpowiednio w role procesowe pełnomocnika powoda, pełnomocnika pozwanego,  pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i obrońcy.

Zmagania aplikantów adwokackich oceniało Jury w składzie: adw. Janusz Steć (przewodniczący), adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, adw. Ewa Kiełbowicz, adw. Wojciech Skorupski, adw. Marek Jagielski.

Sala rozpraw, na której zasiadła publiczność złożona z aplikantów adwokackich Izby Siedleckiej,  dawała odpowiednią oprawę wystąpieniom mówców, którzy jak przystało na tę chwilę przywdziali togi adwokackie.

Jury z zadowoleniem zgodnie oceniło, że poziom wystąpień uczestników był wysoki zarówno pod względem merytorycznym, jak też pod względem innych kryteriów, którymi rządzi się konkurs krasomówczy.

Wyłonieni zostali laureaci Konkursu i tak Jury przyznało pierwszą lokatę apl. adw. Agnieszce Daniszewskiej z Izby Białostockiej, drugą lokatę apl. adw. Grzegorzowi Słowińskiemu z Izby Lubelskiej i trzecią lokatę apl. adw. Paulinie Mazur z Izby Siedleckiej.

Zgodnie z regulaminem konkursowym zdobywcy pierwszej i drugiej lokaty wezmą udział w Finałowym Konkursie Krasomówczym, który w tym roku odbędzie się w dniu 22 września w Białymstoku.

Zwycięzcy Konkursu otrzymali tradycyjne nagrody pieniężne,  oraz okolicznościowe dyplomy i upominki w postaci książek.

Pozostali uczestnicy otrzymali także okolicznościowe dyplomy i upominki książkowe.

Gratulacje od członków Jury i adw. Wojciecha Troszkiewicza – Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Siedlcach, który przygotował konkurs od strony organizacyjnej i wykonanie zdjęć pamiątkowych, były miłym akcentem na zakończenie tego ważnego dla środowiska adwokackiego wydarzenia.

Adw. Janusz Steć      

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry