Skwer w Lublinie otrzyma imię Stanisława Kalinowskiego


Lubelski skwer, położony w centrum miasta u zbiegu ulic Bernardyńskiej i Koziej, otrzyma imię Stanisława Kalinowskiego. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miasta 2 marca. Inicjatorem była Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie, która uhonorowała w ten sposób wybitnego adwokata i obywatela miasta.

Stanisław Jerzy Kalinowski urodził się 14 kwietnia 1888 r. we Lwowie. Tam ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego i odbył aplikację sądową. W 1914 r. został mianowany sędzią Sądu Powiatowego w Buczaczu. Rok później został oddelegowany do Lublina, gdzie pełnił funkcje w sądownictwie. W 1921 r. został wpisany na listę adwokatów Rady Adwokackiej w Lublinie. Pełnił funkcję członka Rady Adwokackiej, wicedziekana, rzecznika dyscyplinarnego, a w latach 1935-38 i 1939 był dziekanem Rady. W 1949 r. został powołany przez Wydział Sprawiedliwości Dystryktu Lubelskiego na Zarządcę Komisarycznego, którą to funkcję pełnił do lipca 1944 r.                                                                          

W czasie okupacji przewodniczył dwóm konspiracyjnym zespołom adwokackim angażując się  w pomoc adwokatom i ich rodzinom. Wykazał się bohaterską postawą, gdy Niemcy zażądali przygotowania listy adwokatów celem ich wysiedlenia. Wówczas na listę wpisał tylko swoje nazwisko.

W okresie od lipca 1944 r. do czerwca 1945 r. pełnił funkcję dziekana Rady Adwokackiej w Lublinie, następnie do grudnia 1945 r. pełnił funkcję przewodniczącego Tymczasowego Zarządu Izby Adwokackiej w Lublinie. W dniu 22 grudnia 1945 r. został po raz kolejny wybrany dziekanem Rady Adwokackiej w Lublinie, którą to funkcję pełnił do marca 1948 r.

W maju 1951 r. został skreślony z listy adwokatów decyzją Wojewódzkiej Komisji Weryfikacyjnej. Decyzja ta została uchylona przez Wyższą Komisję Weryfikacyjną. Fakt ten jednak odbił się negatywnie na zdrowiu Stanisława Kalinowskiego. Zmarł w dniu 10 lipca 1954 r. i jest pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

W okresie międzywojennym Stanisław Kalinowski angażował się w życie społeczne Lublina. Był prezesem Komisji Likwidacyjnej, członkiem zarządu Towarzystwa Prawniczego w Lublinie i lubelskiego oddziału PCK. 16 czerwca 1929 r. został wybrany do Rady Miasta Lublin. Po wybuchy II wojny światowej uczestniczył w konspiracyjnym zorganizowaniu ukrycia dla przywiezionych do Lublina obrazów Jana Matejki „Kazanie Piotra Skargi” oraz „Bitwa pod Grunwaldem”, a także innych wartościowych muzealiów.

W 1944 r. Stanisław Kalinowski został pierwszym prezesem centralnego Komitetu Opieki Społecznej, a w latach 1944-48 był prezesem powiatowego Komitetu Opieki Społecznej w Lublinie. Uczestniczył w pracach Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce i Towarzystwie Opieki nad Majdankiem. Przewodniczył Obywatelskiemu Komitetowi Odbudowy Katedry Lubelskiej oraz Caritas Diecezji Lubelskiej. Był też radcą prawnym Kurii Biskupiej w Lublinie. Za swoją działalność został uhonorowany nadaniem godności szambelana papieskiego.  

Po śmierci Stanisława Kalinowskiego w przedsionku Katedry Lubelskiej została umieszczona tablica z epitafium „Ścierajcie próżność moją modląc się za duszę Stanisława ur.14.4.1888 we Lwowie, zm. 10.7.1954 w Lublinie”. Tablica ta po renowacji budowli została przeniesiona i obecnie znajduje się przed wejściem do Archikatedry Lubelskiej.

Działalności i życiu Stanisława Kalinowskiego został poświęcony album przygotowany w 2014 r. przez Rafała Kalinowskiego (wnuka), wydany dzięki staraniom Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Nadto w czasie obchodów jubileuszu 95-lecia istnienia Izby Adwokackiej w Lublinie w 2014 r. Okręgowa Rada Adwokacka wspólnie z Muzeum Lubelskim, Oddział Martyrologii Pod Zegarem, przygotowała wystawę poświęconą temu wybitnemu Adwokatowi i Społecznikowi.    

adw. Seweryna Sajna


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/