Ślubowanie 31 nowych adwokatów Izby Lubelskiej

Ślubowanie 31 nowych adwokatów Izby Lubelskiej miało miejsce 25 lipca w sali Centrum Spotkania Kultur.

Na uroczystość licznie przybyli goście: adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA i opiekun Izby Adwokackiej w Lublinie przy NRA, sędzia Krzysztof Niezgoda, prezes Sądu Okręgowego w Lublinie, który przewodniczył Komisji Egzaminacyjnej, adw. Stanisław Estreich, dziekan Izby i członkowie ORA w Lublinie, patroni ślubujących adwokatów oraz ich rodziny. Wydarzenie uświetnił artystycznie koncert kwartetu smyczkowego Ambitus.

W przemówieniu dziekan podkreślił wagę i znaczenie wypowiadanych słów ślubowania adwokackiego i przypomniał zasady, którymi powinien kierować się adwokat, nie tylko w trakcie wykonywania zawodu, ale także w życiu prywatnym.

Gratulacje ślubującym złożyli prezes NRA adw. Jacek Trela, prezes Sądu Okręgowego w Lublinie Krzysztof Niezgoda oraz były kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich adw. Stanisław Zdanowski.

Dziekan Estreich zdecydował o wyróżnieniu adwokatów - Ewy Wais i Edyty Hołysz za najlepsze wyniki uzyskane na egzaminie  adwokackim oraz  Konrada Łosickiego za zaangażowanie w pracę na rzecz samorządu aplikantów.

Następnie przedstawiciel ślubowanych adwokatów, adw. Konrad Łosicki, pogratulował  koleżankom i kolegom, podziękował w ich imieniu patronom, osobom prowadzącym szkolenia w czasie aplikacji oraz rodzinom za wsparcie.

Nowo zaprzysiężonym adwokatom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy zawodowej.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry