Ślubowanie adwokackie w izbie łódzkiej


W sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej 15 lipca  ślubowanie adwokackie złożyło trzydziestu dziewięciu egzaminowanych aplikantów adwokackich. Po trzyletniej aplikacji będącej nauką zawodu mogą rozpocząć praktykę adwokacką.

Zebranych aplikantów wraz z osobami towarzyszącymi i patronami oraz honorowych gości przywitał adw. Jarosław Zdzisław Szymański, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej. Rozpoczynając uroczystość poprosił zgromadzonych o uczczenie minutą ciszy pamięci ofiar bestialskiego zamachu w Nicei.

Ślubowanie prowadziła adw. Aleksandra Bierzgalska. Okolicznościowe wystąpienie wygłosił dziekan ORA, który gratulując młodym Koleżankom i Kolegom adwokatom wyraził nadzieję, iż będą wierni w swojej pracy zawodowej słowom roty przysięgi adwokackiej.

Z zaproszonych gości głos zabrali: adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, Wojciech Rosicki, wiceprezydent Miasta Łodzi  oraz SSA dr Michał Kłos, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej.

Po oficjalnym ślubowaniu adwokackim złożonym przed dziekanem i Okręgową Radą Adwokacką nastąpiła uroczystość obłóczyn.

Nagrodami wyróżniono cztery osoby, które z najlepszym wynikiem złożyły egzamin adwokacki. Byli to adw. Mateusz Zbrojewski (średnia 4,6), adw. Adriana Jach (średnia 4,4), adw. Marcin Tkaczyk (średnia 4,4) oraz adw. Agata Podlasek (średnia 4,2).

Osobie z najlepszym wynikiem z egzaminu adwokackiego, adw. Mateuszowi Zbrojewskiemu, specjalną nagrodę w postaci togi ufundowało Towarzystwo Akcyjne Telimana, którą wręczył prezes Zarządu Tadeusz Wawrzyniak, a przedstawiciel Wydawnictwa Wolters Kruwel przekazał nagrodę książkową. Okregowa Rada Adwokacka ufundowała adw. Zbrojewskiemu voucher wypoczynkowy na dowolnie wybraną wycieczkę.

Dla wszystkich młodych adwokatów Wydawnictwo Wolters Kluwer ufundowało upominki w postaci publikacji książkowej oraz bezpłatny, czasowy dostęp do LEXa.

W imieniu ślubujących młodych adwokatów podziękowanie złożył starosta rocznika - adw. Mateusz Ziębaczewski.

Uroczystość uświetnił koncert artystek Akademii Muzycznej w Łodzi. Wykonano utwory: Trio fortepianowe d-moll op. 32 - Antona Arenskiego, część I - Allegro moderato Bedricha Smetany - Trio fortepianowe g-moll op. 15, część II - Scherzo, część III – Finale.

Zgodnie z tradycją, na zakończenie uroczystości do wspólnego pamiątkowego zdjęcia zaproszono wszystkich ślubujących adwokatów.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry