Ślubowanie adwokackie w olsztyńskiej izbie adwokackiej


Uroczystość ślubowania adwokackiego 23 nowych adwokatów olsztyńskiej izby adwokackiej odbyła się 28 czerwca. 

Ślubowanie przed dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie, adw. Stefanem Salamonem, złożyli następujący adwokaci: Anna Banaszkiewicz, Piotr Cybulski, Paulina Hrycyna, Karol Kakowski, Małgorzata Kędzierska, Katarzyna Krogulska-Chmielewska, Jacek Lewczuk, Hubert Lichtensztejn, Sylwia Łuczkowska, Katarzyna Mackiewicz, Milena Murawska, Ola Nieczepa, Justyna Niedźwiecka, Radosław Okuszko, Agnieszka Piórkowska, Magdalena Praszkiewicz, Daniel  Pruszkiewicz, Paweł Socha, Tomasz Staszewski, Paweł Sznajderowicz, Lucyna Węgłowska- Raczyńska, Sabina Wróblewska i Maciej Zieliński.

Na początku uroczystości dziekan Salamon serdecznie powitał nowych adwokatów, ich rodziny, patronów oraz pozostałych uczestników uroczystości, wśród których byli także: adw. Mirosława Pietkiewicz – członek NRA , adw. Rajmund Żuk – b. członek NRA oraz wicedziekani ORA w Olsztynie: adw. Jerzy Dobrzański i adw. Krzysztof Misiarz.

Po powitaniu dziekan ORA pogratulował nowym adwokatom pomyślnie zdanego egzaminu, podkreślając przy tym, iż w olsztyńskiej izbie adwokackiej w roku 2017 wszyscy aplikanci zdali egzamin adwokacki, co jest powodem do dumy nie tylko dla nich, ale także dla ich wykładowców i patronów oraz dla całej izby.  

Przed złożeniem ślubowania dziekan poprosił, aby obecni na uroczystości patroni założyli swoim byłym aplikantom, a obecnie adwokatom, togi adwokackie. Było to symboliczne pasowanie na adwokata. Następnie nowi adwokaci złożyli przed dziekanem ORA ślubowanie adwokackie, po którym pojedynczo podpisywali protokół ślubowania i otrzymywali gratulacje od dziekana oraz pozostałych uczestników uroczystości.

Poza gratulacjami i prezentami od patronów i od swoich rodzin, nowi adwokaci otrzymali od obecnych na sali przedstawicieli firm: Wolters Kluwer  oraz C.H. Beck książki prawnicze oraz okresowy dostęp do prawniczych programów komputerowych.

Po ślubowaniu dziekan ORA oraz adwokaci: Mirosława Pietkiewicz i Rajmund Żuk w krótkich przemówieniach życzyli nowym adwokatom wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i pracy zawodowej, podkreślając znaczenie zawodu adwokata i konieczność jego etycznego wykonywania.

W imieniu nowych adwokatów podziękowania skierowane do ich patronów i członków rodzin oraz do przedstawicieli samorządu adwokackiego złożył starosta grupy adw. Karol Kakowski. On sam także otrzymał podziękowanie i upominek od swojej dawnej grupy aplikanckiej za pracę starosty.

Następnie były pamiątkowe fotografie nowych adwokatów z ich rodzinami i patronami oraz dziekanem, po czym uczestnicy uroczystości udali się z sali konferencyjnej hotelu „Omega” w Olsztynie, gdzie miała miejsce uroczystość, na wspólny obiad do hotelowej restauracji z dużym widokowym tarasem nad brzegiem malowniczo położonego jeziora Ukiel.

Adw. Stefan Salamon

Dziekan ORA w Olsztynie

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry