Ślubowanie adwokackie w olsztyńskiej izbie

Siedmiu nowych adwokatów izby olsztyńskiej złożyło ślubowanie 27 czerwca.

Ślubowanie przed dziekanem ORA w Olsztynie adw. Stefanem Salamonem złożyli: adw. Paulina Borzym, adw. Natalia Czetyrba, adw. Izabela Fortuńska, adw. Natalia Grunwald-Bernacka, adw. Marta Rozbicka, adw. Julita Sikorska i adw. Paweł Gąsiorowski.

W uroczystości uczestniczyli wicedziekani ORA w Olsztynie: adw. Jerzy Dobrzański i adw. Krzysztof Misiarz oraz patroni nowych adwokatów z czasu ich aplikacji adwokackiej, a także członkowie ich rodzin.

Dziekan Rady podkreślił rangę ślubowania, bowiem dopiero po jego złożeniu adwokat może rozpocząć wykonywanie zawodu. Obowiązek ten istnieje od ponad 100 lat i przewidywał go już Statut Tymczasowy Palestry Państwa Polskiego z 24 grudnia 1918 r. oraz późniejsze ustawodawstwo. Dziekan Rady wskazał także, iż każdy adwokat z chwilą złożenia ślubowania musi pamiętać o jego treści i stosować ją w życiu oraz bezwzględnie przestrzegać tajemnicy adwokackiej, która stanowi o istocie tego zawodu. Życzył nowym adwokatom sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a obecnym patronom podziękował za dobre przygotowanie nowych adwokatów do wykonywania zawodu. Gratulacje i podziękowania skierował także do członków rodzin nowych adwokatów za wsparcie duchowe i finansowe w okresie ich aplikacji.  

Życzenia wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej i życiu osobistym nowym adwokatom złożył także wicedziekan ORA, adw. Jerzy Dobrzański.  

Po wystąpieniu dziekana obecni na sali patroni pomogli nowym adwokatom załozyć togi - w zastepstwie nieobecnego patrona uczynił to dziekan. Symboliczny gest pasowania na adwokata jest stosowany od kilku lat w Izbie Adwokackiej w Olsztynie. Następnie nowi adwokaci złożyli ślubowanie, po czym podpisali protokoły ślubowania oraz odebrali gratulacje od dziekana Rady, wicedziekanów oraz swoich patronów i osób bliskich.

Nowi adwokaci otrzymali upominki i prezenty książkowe od przedstawicieli wydawnictw prawniczych. W imieniu Wydawnictwa CH BECK prezenty wręczył Jan Kóż, a w imieniu Wydawnictwa Wolters Kluwer prezenty wręczyła Olga Partyka.       

Izba Adwokacka w Olsztynie życzy nowym adwokatom sukcesów w pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym, a także pełnego zadowolenia z wybranego zawodu.

Adw. Stefan Salamon
Dziekan ORA w Olsztynie


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry