Ślubowanie adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie

Uroczyste ślubowanie adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie, którzy zdali pozytywnie egzamin adwokacki, odbyło się 16 sierpnia 2021 roku w Sali Koncertowej Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego.

Ceremonię ślubowania rozpoczęło wprowadzenie sztandaru Izby Adwokackiej w Lublinie, a następnie odegranie hymnu państwowego, hymnu Unii Europejskiej oraz hymnu Izby Adwokackiej w Lublinie, skomponowanego przez członka Izby - adw. Adama Załęskiego.

W uroczystości, oprócz ślubujacych, udział wzięli prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysław Rosati,  dziekan ORA w Lublinie adw. Bartosz Przeciechowski,  dotychczasowi dziekani lubelscy: adw. Andrzej Banaszkiewicz,  adw. Stanisław Estreich,  adw. Piotr Sendecki, którzy wygłosili przemówienia. 

Dziekan Bartosz Przeciechowski zwrócił uwagę na człowieka i jego los jako zasadnicze elementy pracy adwokackiej. Zachęcał również nowo zaprzysiężonych adwokatów do dbałości o koleżeńskie relacje, mimo konkurencji na rynku. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, zaznaczył, że adwokat powinien odznaczać się niezależnością, odpowiedzialnością oraz odwagą, a jego praca ma wymiar w trzech płaszczyznach: osobistej, samorządowej i społecznej.

Po przemówieniach adwokaci złożyli na ręce dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej ślubowanie i przystąpili do podpisania aktów ślubowania.

Kierownik ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich adw. Krystyna Drozd wręczyła wyróżniającym się aplikantom nagrody, w tym adw. Izabeli Kalisz -Olszak za najwyższą ocenę uzyskaną na egzaminie.

Goście podczas uroczystości mieli okazję posłuchać utworów zaliczanych do klasyki muzyki filmowej wykonanych przez kwartet Dolce Vita, a następnie udali się na bankiet.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry